Ärilaen

loan

Ettevõtluslaene annavad pangad oma tegevuse arendamiseks, kui organisatsiooni omavahenditest selleks ei piisa. Kõige sagedamini võtavad juriidilised isikud laenu uue ettevõtte avamiseks või olemasoleva arendamiseks, kinnisvara ostmiseks tootmise laiendamiseks või põhikapitali täiendamiseks.

Laenu abil saab lahendada palju probleeme, kuid krediit ise ei tohiks nende nimekirja täiendada, tuleks kainelt hinnata pankade pakkumisi ja nende võimalusi.

bank-overdraft

Levinud ärilaenu liik: arvelduskrediit

Üks populaarsemaid ärilaen liike, mille olemus on panga reserveerimine organisatsiooni kontole teatud summa, mille klient saab kulutada kiireloomuliste vajaduste rahuldamiseks: näiteks tooraine või uue toote ostmiseks. . Tavaliselt on arvelduskrediidi suurus võrdne ettevõtte kuukäibega ja ei tohi ületada tema ettevõtet.

Arvelduskrediidi abil teeb ettevõte väljamakseid ka omavahendite puudumisel, kusjuures arvelduskonto saldo on negatiivne. Niipea, kui kontole laekub otse ettevõttele kuuluv raha, võetakse sellest teatud summa arvelduskrediidi katteks. Sellise laenu kasutamise eest võtab pank vahendustasu ja võtab üsna kõrge intressi. Tähtaeg ei ületa tavaliselt 30 päeva. Arvelduskrediiti on mugav kasutada juhul, kui tekib vajadus lühiajalise hädaabilaenu järele.

Käibekapitalilaen

Seda tüüpi laen on mõeldud igapäevaseks tegevuseks vajaliku käibekapitali täiendamiseks – eriti äritegevuse laiendamisel, tootmistsükli finantseerimisel, hooajalise müügikasvuga jne. Enamasti on tegemist lühiajalise laenuga kuni 12 kuuks . Laenu on mitut tüüpi:

  • for emergency needs , issued to finance an emergency one-time increase in the company’s need for working capital due to the receipt of a large order, the conclusion of a transaction beneficial to the company or other circumstances;
  • for several years to cover the long-term shortage of financial resources of the company - most often this loan is issued for the opening of a new business.
Maks
Pangalaen
Erajuht

Laenuvõtja nõuded

The-SBA-Loan-Requirements-You-Need-To-Know_header-copy-1024x734

Pangagarantii saamiseks peab laenusaaja ettevõte olema eksisteerinud vähemalt kuus kuud ja laenu saamiseks vähemalt üks aasta. Ettevõttel peaks olema stabiilne sissetulek. Laenajal ei tohiks ettevõtte arenguloos olla «tumedaid kohti». Lubamatu on negatiivne krediidiajalugu, võlgnevused maksuameti ees, kohtu- ja vahekohtunõuded, vastuväidetavad vekslid. Ettevõte ei ole pankroti ega likvideerimise staadiumis. Laenusaaja ettevõte on kohustatud tagama laenuraha tagasimaksmise. Üheks veenvaks tõendiks kliendi maksevõime kohta on võimalus anda pandi või käendaja, kes suudab jagada vastutust laenu tagasimaksmise eest.

Üksikettevõtjatele kehtivad ka lisanõuded – laenuvõtja vanus ei tohi laenu saamise hetkel olla alla 21 aasta ja tagasimaksmise ajal üle 65 aasta. Kui laenusaaja on üle 60-aastane, on tema otseste pärijatega käenduslepingu sõlmimine kohustuslik.

Ärilaenu saamise peamised tingimused

Kinnitatud krediidi maksimaalne ja minimaalne suurus sõltuvad laenuvõtja finants- ja majandusseisundist ning laenu liigist. Muude laenude puhul sõltub maksimaalne summa ettevõtte finants- ja majandustegevuse tulemuslikkusest. Väikeettevõtte arendamiseks väljastatakse tavaliselt laenu, mis vastab ettevõtte kolme-nelja keskmise kuupalga suurusele või kolmele-viiele ostule. Mõnes pangas valib tagasimakse korra klient.

Need võivad olla annuiteedimaksed, kus laenu makstakse tagasi igakuiste võrdsete summadena, või diferentseeritud maksed, kui igakuiselt makstavat summat vähendatakse vastavalt tehtud maksetele. Hooajalise äritegevusega klientidel on võimalik laenu tagasi maksta individuaalse graafiku alusel, kui põhimaksed tehakse suurima kasumi perioodil.

Turvalisus/turvalisuse puudumine. Mõnel juhul on turvalisus vajalik. Pangad meelitavad tagatisena tavaliselt ettevõtte tegelike omanike käendusi, sõidukite, ringluses olevate kaupade panti. Püsi- ja usaldusväärsetele klientidele on tagatiseta krediidiprogrammid.